Buradasınız

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı Bölümü, 17-30 Nisan 2019 Tarihileri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler.

18 Ağustos 2018 Tarihinde Yazılı Bölümü, 17-30 Nisan 2019 Tarihileri Arasında Sözlü Bölümü Yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olan Adaylardan İstenilen Belgeler.

 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı bölümü, 17-30 Nisan 2019 tarihleri arasında da sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve Vergi Dairesi Başkanlığımıza ataması yapılacak olan adayların anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenen belgeleri tamamlayarak  adreslerine gönderilen yazımızın tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde (Belgesini tamamlayanların yazıyı beklemeden)  Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Kale Mahallesi Gazi Caddesi No:57 İlkadım/SAMSUN adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

 İSTENİLEN BELGELER

 1- Nüfus Cüzdanı veya Çipli Kimlik Kartının Aslı ve 3 adet Fotokopisi,

- Nüfus cüzdanının T.C. kimlik numarasını mutlaka içermesi gerekmektedir.

- Fotokopiler, aslı ile karşılaştırılarak Başkanlığımızca onaylanacaktır.

2- Öğrenim durumuna ait bilgi ve belgeler,

- Yüksek öğrenim bitirme diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği,

- Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı veya 4 yıllık lise) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği, (diplomada hazırlık sınıfı görünmüyor ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge gerekmektedir.)

- Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği.

3- Son üç ay içinde çekilmiş dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.)

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

(Askerliğini yaptığına veya muaf olduğuna ya da tecilli olduğuna dair belge) 

5- Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan belgenin aslı,

6- Güvenlik Soruşturması Formu , Güvenlik Soruşturması Formu Ek (Kardeş sayısı 2 den fazla olanlar) (2 adet),

7- Mal Bildirimi Formu, 

(Önlü arkalı tek sayfa olarak doldurulacaktır.)

8- Halen herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

 

NOT: 

·6 ve 7. maddelerde belirtilen belgelerin örnek nüshaları www.samsunvdb.gov.tr internet adresinden temin edilerek doldurulacaktır.

·Eksik belge ve bilgisi bulunanların ataması yapılmaz.

·Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir. 

·Belge aslı ile birlikte fotokopisini de getiren adayların belgeleri Başkanlığımızca onaylanacaktır.

·İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar. 

·Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.